Манипулации извършвани в кабинета

ОБЩИ УСЛУГИ
Консултация без животно 10
Общ клиничен преглед 10
Контролен преглед 5
Посещение и преглед в дома на стопанина в рамките на населеното място 20
Издаване на ветеринарномедицински документи 5
Разчитане на рентгенова снимка 5
Престой на лекаря по чужда вина (за всеки 30 мин.) 10
ОБЩИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Поставяне на абокат 7
Венозна инфузия 5
Кръвопреливане 100
Вземане на кръв за изследване без моновета 5
Апликиране на лекарствени средства – интравезикално, интрамамарно, перорално 2
Апликиране – маточно, ректално 7
Външно кутанно апликиране (втриване) 2
Почистване на анални жлези 7
Рязане на нокти 7
Рязане на резци (гризачи) 7
Изваждане на чуждо тяло – лапа 20
Изваждане на чуждо тяло – ухо 20
Изваждане на чуждо тяло – око 20
Почистване на ушна раковина 7,50 (на ухо)
Обработка (тоалет) на рана 15
Клизма 20
Промивка на устна кухина 5
Промивка на ухо 8
Промивка на очен сак 5
Промивка на стомах 15
Промивка на анални сакове 10
Обезпаразитяване – вътрешни паразити 5
Обезпаразитяване – външни паразити 5
Евтаназия – куче 30
Евтаназия – котка 25
Сваляне на външни конци 5
Източване на маточни секрети и промивка на матка 15
Катетризация на органи и кухини 15
Поставяне на стомашно-хранопроводна сонда 15
Аутопсия на куче 30-50 (според едрината)
Аутопсия на котка 30
Аутопсия на птица 10
Подстригване (медицинско) на куче 25 - 30
Подстригване (медицинско) на котка 25 - 30
Превръзка, обикновенна 5
Превръзка, сложна 10
Превръзка, шинна 15
Компрес 5
Вземане на кожна проба 5
Вземане на секрет 5
Вземане на фекална проба 5
Зашиване на рана, просто 15
Зашиване на рана, сложно 25
Инцизия на абсцес 15
Инцизия на дълбоко разположен абсцес 25
Локална анестезия 5
Инфилтрационна анестезия 8
Проводна анестезия 20
Пункция на коремна кухина 10
Пункция на гръдна кухина 15
Пункция на пикочен мехур 15
Катетризация на пикочен мехур – мъжко животно 15
Катетризация на пикочен мехур – женско животно 30
ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИИ
Интракутанно 2
Субкутанно 2
Интрамускулно 2
Субконюнктивално 5
Паралумбално 5
Интравенозно 5
Интратрахиално 10
Интраартикуларно 10
Бурзално 10
Епидурално 10
ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
Биопсия на вътрешни органи и кости 30
Отстраняване на зъбен камък, инструментално 25
Избелване и полиране на зъби 20
Вадене на зъб, млечен 10
Вадене на зъб, постоянен 15
Трахеотомия – куче 20
Трахеотомия – котка 20
Операция на отохематом 40
Отстраняване на тумори и полипи от ушна раковина и слухов канал 50
Резекция на слухов канал 80
Екстирпация на околоанални сакове 80
Лечение на фрактура (луксация) – наместване, гипсиране, шиниране (куче и котка) 40
Кастрация на котка – мъжка 30
Кастрация на котка – женска 50
Кастрация на куче – мъжко 45
Кастрация на куче – женско 80
Цезарово сечение – куче 100
Цезарово сечение – котка 80
Цезарово сечение с реанимация на плодовете – куче 120
Цезарово сечение с реанимация на плодовете – котка 100
Оперативно отстраняване на тумори от кожа и лигавици 50
Оперативно отстраняване на тумори – млечна жлеза 70
ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Изследване на урина – бърз тест 5
Изследване на урина – седимент 10
Изследване за краста 15
Изследване за дерматофити 15
Изследване на фекална проба 15
Кръвна натривка при трансмисивни заболявания 15
Изследване на устна кухина – ларинкс, фаринкс 7
Биохимия – малък пакет
Биохимия – голям пакет
ПКК
ДКК
ВАКСИНИ
Куче
Eurican DP 18
Eurican DHP 20
Eurican DHPPI 22
Eurican DHPPI-L 24
Eurican DHPPI-LR 27
Rabisin – R 15
Котка
Leucorifelin 18.60
Quadricat 23.80
Purevax-RCP 27
Purevax – Felv 25
Purevax -RCPCh – Felv 62
Заек
Hebovac – 10 дози
Hebovac – 20 дози
Pestorin 9
RHD-Hipra 9
Ваксини при дерматофитози
Polyvac 15
Biocan-Mplus 17
    Забележка:
  1. В дадения ценоразпис е включена минимална стойност на положения труд като стойността на вложените лекарства и консумативи се калкулира отделно.
  2. Извън работното време на лечебното заведение и по време на официални празници цените се удвояват.
  3. При работа със злонравни животни, цените се завишават с 50 %
  4. Преди започване на всяка операция се заплаща 50% от предполагаемата стойност.
  5. Цените са в Български лева с включен ДДС.
Mail Facebook Twitter Googlebuzz